انتقال دامنه

به منظور انتقال دامنه خود به این شرکت موارد ذیل را مطالعه فرمایید :

کلیه این شرایط طبق، قوانین مصوب مرجع ثبت دامنه در دنیا ( ICAN) ارائه می گردد.

در صورتیکه شرایط دامنه مورد نظر با یکی از موارد فوق منطبق نباشد، انتقال دامنه توسط هیچ شرکت یا مرجعی امکانپذیر نخواهد بود.

دامنه مورد نظر از سوی ثبت کننده فعلی (registrar ) قفل نشده باشد (Domain locking)
در صورتیکه در onlinenic ثبت نشده باشد حداکثر تا قبل از زمان expire دامنه انتقال امکانپذیر می باشد
پس از انتقال دامنه، دامنه مورد نظر به مدت یکسال دیگر تمدید می گردد.
انتقال دامنه به این شرکت به منزله انتقال فضا (host) نخواهد بود
در هنگام انتقال دامنه ،سرویس میزبانی فضا (hosting) حتی برای چند ثانیه نیز قطع نخواهد شد
در صورت تمایل انتقال فضا به این شرکت نیز،تخفیف 10% شامل فضا خواهد شد.
انتقال دامنه هیچ هزینه ای نخواهد داشت و فقظ هزیه یکسال تمدید آن پرداخت می گردد.
در صورت ارسال سوال خود در مورد انتقال دامنه این بخش را کلیک فرمایید.
به منظور مشاهده مالکیت و وضعیت دامنه با بخش who is look up مراجعه فرمایید.

پس از انجام مراحل زیر، درخواست خود را به پست الکترونیکی واحد فروش "شبکه پارسیان"ارسال فرمایید:

- کد انتقال دامنه (Authorization Code) را از شرکت ثبت کننده فعلی درخواست نمایید.

- همچنین درخواست نمایید که دامنه را از قفل (Lock) خارج نمایند.

- پست های الکترونیکی دامنه را به ایمیلی که درخواست انتقال را تایید می نماید یا ایمل [email protected] تنظیم فرمایید.

- پس از انجام مراحل فوق، کد انتقال و درخواست انتقال خود را به پست الکترونیکی [email protected]  ارسال فرمایید.

 

توضیح :authorization code کد انحصاری هر دامنه تلقی می گردد که فقط از سوی registrar قبل ارائه می باشد.