تعرفه ها

 

Domain Registration 

پسوند

یکساله

 

پسوند

یکساله

پنجساله

 

پسوند

یکساله

.com

55,000

 

.ir

14,000

40,000

 

.name

55,000

.net

55,000

 

.co.ir

14,000

40,000

 

.tv

185,000

.org

55,000

 

.net.ir

14,000

40,000

 

.cc

185,000

.info

55,000

 

.org.ir

14,000

40,000

 

.asia

105,000

.biz

55,000

 

.sch.ir

14,000

40,000

 

.me

135,000

.ws

135,000

 

.id.ir

14,000

40,000

 

.in

55,000

.mobi

115,000

 

.ac.ir

14,000

40,000

 

.co

145,000

.tel

125,000

 

 

 

 

 

 

 

قيمتها به دلیل نوسانات بازار روزانه به روز مي گردد، قيمتي که در زمان قطعي شدن سفارش مشتري در سايت منظور گرديده است معتبر مي باشد.