فضای اشتراکی

قيمتها به دلیل نوسانات بازار، به روز مي گردد، قيمتي که در زمان قطعي شدن سفارش مشتري در سايت منظور گرديده است معتبر مي باشد.

                                 

                 
Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G Plan H Plan I Plan J
5MB 10MB 20MB 50MB 100MB 200MB 300MB 500MB 1GB
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ترافیک ماهیانه 100MB 200MB 400MB 1GB 1.5GB 3GB 4.5GB 7.5GB 15GB
کنترل پنل
Per 5.x.x
PHP 5.x.x
Phython 2.x.x
قیمت سالیانه 60,000 80,000 110,000 130,000 170,000 310,000 440,000 580,000 920,000

 

                                 

               
Plan B Plan C Plan D Plan E Plan F Plan G Plan H Plan I
10MB 22MB 44MB 110MB 220MB 440MB 1000MB 1600MB
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
فضای وب 5MB 10MB 20MB 50MB 100MB 200MB 500MB 1000MB
فضای ایمل 5MB 10MB 20MB 50MB 100MB 200MB 500MB 500MB
MSSQL --- 2MB 4MB 10MB 20MB 40MB 100MB 100MB
ترافیک ماهیانه 100MB 200MB 400MB 1Gig 1.5Gig 3Gig 4.5Gig 7.5Gig
کنترل پنل

ASP.Net

to 4.01.1

.Net Component

Phython 2.x.x

 

قیمت سالیانه

سرورهای ایران

60,000 80,000 110,000 130,000 170,000 390,000 790,000 1040,000

قیمت سالیانه

سرورهای خارج از ایران

60,000

80,000 110,000 130,000 170,000 390,000 790,000 1040,000