نوروز 1396

نوروز مبارک

ساعات کاری شرکت از تاریخ 1395/12/24 تا انتهای تعطیلات نوروز 1396 بدین شرح میباشد:

- از 1395/12/24 لغایت 1395/12/28 پاسخگویی فقط بصورت ایمیل و تیکت میباشد.

- از 1395/12/29 لغایت 1396/1/5 بخش پشتیبانی فقط به امور مربوط به سرورها میرسند.

- از 1396/1/6 تا انتهای تعطیلات 13 نوروز، بصورت ایمیل و تیکت مجدد در خدمت خواهیم بود.